Thông báo xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho thí sinh tham gia kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021