Thông báo xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho thí sinh tham gia kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021

 

Đính kèm Công văn 2208/KH-UBND về việc xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho cán bộ, giáo viên nhân viên và thí sinh tham gia kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

File đính kèm: 

Tác giả bài viết: 

Phòng Học vụ

Các tin khác: