Chi bộ

Triển khai giới thiệu Triển lãm trực tuyến “Trường Sa xanh”
Những bước tiến mới về nhận thức trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam
Quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và video clip đạt giải trong Cuộc thi clip ngắn“Công dân thành phố” năm 2022
Phát hành tập sách điện tử “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường”
Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lễ kết nạp Đảng viên cho học sinh Nguyễn Trần Minh Phúc
Tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Phạm Gia Huy
Họp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp Uỷ; 72 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

Trang