Thao giảng tổ Địa Lí

Chủ đề: Các quy luật Địa Lí

Tiết dạy: Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ Địa Lí

          Trong tự nhiên, bất cứ một lãnh thổ nào cũng chịu sự tác động của nhiều thành phần tự nhiên qua lại phụ thuộc lẫn nhau. Nếu một thành phần thay đổi sẽ dẫn tới sự thau đổi của các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ. Vậy con người đã tác động như thế nào trong việc sử dụng tự nhiên? Sự thay đổi của Trái Đất do biến đổi khí hậu hiện nay ra sao hay sự thay đổi môi trường tự nhiên như thế nào? Vấn đề sẽ được tìm hiểu trong chuyên đề: Một số quy luật của lớp vỏ Địa Lí. Tiết dạy: Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ Địa Lí​

          Dưới sự hướng dẫn của cô Bùi Thị Hồng Phương – giáo viên tổ Địa Lí, cùng phương pháp dạy học dự án, các em học sinh đã thực hiện chuyên đề rất sinh động và hiệu quả. Dưới đây là một số hình ảnh và sản phẩm của tiết học:

Nhóm 1: POKEMON GO với sản phẩm là mô hình về “Vai trò của Rừng đối với môi trường tự nhiên”

Nhóm 2: Luôn Vui Tươi với “THUỶ ĐIỆN chuyện chưa kể…” để thấy được ảnh hưởng của nhà máy Thuỷ điện đến môi trường

 

Nhóm 3: CFCs với sản phẩm Poster “Save our Planet Earth is our home” để thấy được sự ảnh hưởng của con người đến môi trường tự nhiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên bản làm việc của các nhóm và phiếu đánh giá nhỏm

Tổ Địa Lí cùng các em học sinh

Các tin khác: