Sinh hoạt tổ chuyên môn Địa Lý theo hướng nghiên cứu bài học

              Ngày 26/11/2022 tổ Địa Lý trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã tổ chức buổi Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, với buổi báo cáo dự án: "CHUYÊN ĐỀ KHÍ QUYỂN: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ KHÍ HẬU" của lớp 10 Chuyên Địa dưới sự hướng dẫn của cô Bùi Thị Hồng Phương. 

Dự án được thực hiện trong 3 tuần: 

- Tuần 1: Giới thiệu dự án: gồm các hoạt động chia nhóm HS, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn lập kế hoạch nhóm, kế hoạch làm việc của từng nhóm trong thời gian thực hiện dự án.

- Tuần 2: Triển khai dự án: Học sinh làm việc theo nhóm, hoàn thành sản phẩm, nhóm trưởng thường xuyên báo cáo tiến độ cho giáo viên, GV hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của HS trong quá trình làm việc. 

- Tuần 3: Báo cáo sản phẩm và tổng kết dự án, kết hợp sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học:

+ Các nhóm trình bày, báo cáo sản phẩm, HS các nhóm và GV nhận xét, đóng góp ý kiến để các sản phẩm được hoàn thiện hơn.

+ GV nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án của các nhóm, đánh giá kết quả học tập theo các sản phẩm.

               Không khí buổi báo cáo diễn ra hết sức sôi nổi, kiến thức phong phú và có chiều sâu. Nhiều HS tham gia tích cực và đúc kết được nhiều nội dung học tập chuyên sâu, phù hợp với HS chuyên Địa Lý. Đồng thời, dự án cũng giúp thúc đẩy tinh thần học tập của HS, giúp HS đoàn kết hơn, rèn luyện các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nhận xét, phản biện, báo cáo thuyết trình, cũng như các kỹ năng Địa Lý khác.

               Dưới đây là một số hình ảnh của buổi báo cáo sản phẩm dự án, kết hợp sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học của tổ Địa Lý trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

HS các nhóm làm việc với sản phẩm

HS các nhóm thảo luận, thực hiện nhiệm vụ GV yêu cầu trong buổi báo cáo

Cô Bùi Thị Hồng Phương hỗ trợ các nhóm hoàn thành nhiệm vụ

Các GV tổ Địa Lý đến quan sát, theo dõi và hỗ trợ các nhóm HS thực hiện nhiệm vụ học tập

Tổ Địa Lý và các em HS lớp 10 Chuyên Địa chụp ảnh kỷ niệm

 

 

Các tin khác: