Thao giảng tổ Địa Lí - HKI - Năm học 2021-2022

Thao giảng tổ Địa Lí - Học kì I - Năm học 2021-2022

Bài 15. THỦY QUYỂN.

MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG.

 MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT

 

 

  • GV: Đặng Thị Phượng
  • Thời gian: Tiết 4, ngày 27/10/2021
  • Lớp: 10CTI-A
  • Hình thức: Trực tuyến trên google meet

- Tiết học khởi động bằng "Tình huống xuất phát" là trò chơi đuổi hình bắt chữ về chủ đề bài học. 

 

- Sau đó, là hoạt động "Hình thành kiến thức mới" Với việc Tìm hiểu KHÁI NIỆM THỦY QUYỂN VÀ CÁC VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC và Tìm hiểu MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG, bằng hoạt động nhóm trên công cụ Padlet.com

- Tiếp theo là Hoạt động luyện tập và Hoạt động nối tiếp, giúp HS mở rộng kiến thức bài học và tìm kiếm thông tin để gắn kiến thức bài học với thực tiễn cuộc sống của HS.

- Tiết học đã diễn ra sôi nổi nhờ sự tham gia tích cực của HS vào các hoạt động học tập.

Các tin khác: