Tham quan, học tập môn Địa lý ngoài nhà trường tại Khu nông nghiệp công nghệ cao Củ Chi