Ngoại khoá tổ LịchSử - Địa Lí - GDCD

HỘI THI

HỌC SINH TÌM HIỂU BIÊN GIỚI - BIỂN ĐẢO

- Đối tượng tham gia: tất cả HS khối 10 (HS tham gia đầy đủ)

- Thời gian tham gia: 13h - 13h30, ngỳ 25/12/2021

- Hình thức tham gia: HS trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên lớp học Google Classroom.

Các em học sinh đã tham gia rất tích cực và nhiều em trả lời được những câu hỏi khó, thể hiện sự hiểu biết và quan tâm củ mình về Biên giới - Biển đảo của đất nước, từ đó, góp phần bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước và lòng tự hào dân tộc của HS.

Các tin khác: