Thao giảng tổ Địa Lí HKII - chuyên để Đông Nam Á

Báo cáo chuyên đề Đông Nam Á

         Ngày 05/04/2022 tổ Địa Lí trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề Đông Nam Á được thực hiện bởi cô Đặng Thị Phượng cùng lớp 11CL1. Đây là chuyên đề học tập được thực hiện trong 4 tuần, băng phương pháp "Dạy học dự án", HS có nhiệm vụ hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của GV, cùng các nguồn tài liệu đáng tin cậy để thiết kế sản phẩm học tập (infographic) về Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên, dân cư-xã hội, đặc điểm kinh tế của khu vực Đông Nam Á và Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), sau đó HS thuyết trình báo cáo sản phẩm trước lớp.

          Buổi báo cáo chuyên đề Đông Nam Á đã diễn ra rất thú vị và nhiều bất ngờ, đến từ các sản phẩm của HS cùng kĩ năng thuyết trình chuyên nghiệp, HS tham gia trao đổi và phản biện các ý kiến hết sức sôi nổi, giúp HS vừa tìm hiểu kiến thức, vừa rèn luyện các kĩ năng của bản thân.

         Dưới đây là một số hình ảnh của buổi báo cáo chuyên đề Đông Nam Á tại lớp 11CL1.

Hình 1: GV hướng dẫn tiến trình thực hiện báo cáo sản phẩm của các nhóm

Hình 2: HS đang phân tích thông tin trên sản phẩm của nhóm

Hình 3: HS đang phân tích thông tin trên sản phẩm của nhóm

Hình 4: HS đặt câu hỏi, phản biện và chia sẻ ý kiến giữa các nhóm

Hình 5: HS đặt câu hỏi, phản biện và chia sẻ ý kiến giữa các nhóm

 

Các tin khác: