Thao giảng tổ Địa Lí - Học kì II năm học 2020-2021

Nhằm giúp học sinh hiểu được ưu và nhược điểm, xu hướng phát triển, phân bố và ảnh hưởng đến môi trường của các ngành giao thông vận tải. Bên cạnh đó, giúp các em rèn luyện các kĩ năng Địa Lí, nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu, sử dụng công nghệ và làm việc nhóm để thiết kế tạo sản phẩm học tập. Từ đó, vừa nâng cao ý thức tham gia giao thông của HS, vừa giúp các em có ý thức bảo vệ môi trường và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

Tổ Địa Lí đã xây dựng chuyên đề dạy học dự án tiết học ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI.

Chuyên đề được thực hiện bới cô Bùi Thị Hồng Phương và lớp 10A2, trong thời gian 3 tuần, theo phương pháp dạy học dự án.

Tiết báo cáo chuyên đề được tổ chức kết hợp với buổi sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học, đã diễn ra hết sức sôi nổi, vui tươi và sáng tạo cùng các sản phẩm trong dự án của các em học sinh.

Hình 1: GV cô Bùi Thị Hồng Phương đang giới thiệu các hoạt động trong buổi báo cáo các sản phẩm dự án, hướng dẫn HS thực hiện các phiếu đánh giá sản phẩm.

 

Hình 2. Nhóm 1 thuyết trình báo cáo sản phẩm

 

Hình 3. Nhóm 2 thuyết trình báo cáo sản phẩm 

 

Hình 4. Nhóm đang thực hiện trao đổi nội dung về sản phẩm thuyết trình với các bạn phía dưới lớp

 

Hình 5. Toàn cảnh không gian buổi báo cáo cáo sản phẩm chuyên đề

Cuối buổi báo cáo, HS thực hiện các phiếu đánh giá, GV nhận xét, góp ý và sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

Các tin khác: