Sinh hoạt tổ chuyên môn Địa Lý theo hướng nghiên cứu bài học HKII - NH 22-23

CHUYÊN ĐỀ: TÀI NGUYÊN DU LỊCH Ở VIỆT NAM 

              Ngày 11/04/2023 tổ Địa Lý trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã tổ chức buổi Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, với buổi báo cáo CHUYÊN ĐỀ: "TÀI NGUYÊN DU LỊCH Ở VIỆT NAMcủa lớp 11 Chuyên Địa dưới sự hướng dẫn của cô Trần Nguyễn Ngọc Phương và cô Nguyễn Đại Hồng Phúc.

             Mục tiêu của chuyên đề nhằm giúp học sinh hiểu rõ vai trò và đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngành du lịch, cũng như xác định được các tài nguyên để phát triển ngành du lịch Việt Nam, đồng thời trình bày được tình hình phát triển và phân bố ngành du lịch ở nước ta, qua đó rèn luyện và phát huy các năng lực và phẩm chất của Học Sinh.

           Chuyên đề được thực hiện trong ba tuần, gồm:

- Tuần 1: Giới thiệu chuyên đề: gồm các hoạt động chia nhóm HS, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn lập kế hoạch nhóm, kế hoạch làm việc của từng nhóm trong thời gian thực hiện chuyên đề.

- Tuần 2: Triển khai chuyên đề​: Học sinh làm việc theo nhóm, hoàn thành sản phẩm, nhóm trưởng thường xuyên báo cáo tiến độ cho giáo viên, GV hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của HS trong quá trình làm việc. 

- Tuần 3: Báo cáo sản phẩm và tổng kết chuyên đề​, kết hợp sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học:

+ Các nhóm trình bày, báo cáo sản phẩm, HS các nhóm và GV nhận xét, đóng góp ý kiến để các sản phẩm được hoàn thiện hơn.

+ GV, HS nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án của các nhóm, đánh giá kết quả học tập theo các sản phẩm.

             Không khí buổi báo cáo diễn ra hết sức sôi nổi, kiến thức phong phú và có chiều sâu. Nhiều HS tham gia tích cực và đúc kết được nhiều nội dung học tập chuyên sâu, phù hợp với HS chuyên Địa Lý. Đồng thời, dự án cũng giúp thúc đẩy tinh thần học tập của HS, giúp HS đoàn kết hơn, rèn luyện các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nhận xét, phản biện, báo cáo thuyết trình, cũng như các kỹ năng Địa Lý khác.

             Dưới đây là một số hình ảnh của buổi báo cáo sản phẩm chuyên đề, kết hợp sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học của tổ Địa Lý trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Buổi báo cáo sản phẩm dự án, kết hợp sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học của tổ Địa Lý trường THPT chuyên Lê Hồng Phong bắt đầu với không khí nghiêm túc và hao hức của GV và HS.

Các nhóm tham gia báo cáo sản phẩm được các bạn HS và GV chăm chú lắng nghe và đóng góp ý kiến.

HS làm việc nhóm giải quyết các vấn đề GV đặt ra dưới sự quan sát và hỗ trợ từ GV.

Kết thúc chuyên đề bằng một trò chơi hấp dẫn, hào hứng và có tính vận dụng cao.

Các tin khác: