Khối 10

Môn Sinh

Học sinh vào link sau để ôn tập: http://bit.ly/ontapSinh-10

MÔN

BÀI/ NỘI DUNG TỰ HỌC

HƯỚNG DẪN CỦA GV

YÊU CẦU CỦA GV

TÀI LIỆU HỌC TẬP

SINH

BAN B

- Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

- Sinh trưởng, sinh sản của vi sinh vật.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng VSV.

- Cấu trúc các loại virut.

- Đọc sách giáo khoa, tài liệu bồi dưỡng.

 

- Tóm tắt lại nội dung từng bài.

- Trả lời các câu hỏi lệnh, câu hỏi cuối bài trong sách giáo khoa và đề cương.

- Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.

 

- Sách giáo khoa.

- Đề cương.

- Một số tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi.

BAN A, D

- Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

- Sinh trưởng, sinh sản của vi sinh vật.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng VSV.

- Cấu trúc các loại virut.

- Đọc sách giáo khoa.

 

- Tóm tắt lại nội dung từng bài.

- Trả lời các câu hỏi lệnh, câu hỏi cuối bài trong sách giáo khoa và đề cương.

- Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.

- Sách giáo khoa.

- Đề cương.

 

BAN A, B

 

 

 

 

Môn Sử

Học sinh vào link sau để ôn tập: http://bit.ly/ontapSu-10

Môn Địa

Học sinh vào link sau để ôn tập: http://bit.ly/ontapDia-10

Môn Tin

Học sinh vào link sau để ôn tập: http://bit.ly/ontapTin-10

Môn GDCD

Học sinh vào link sau để ôn tập: http://bit.ly/ontapCD-10

Môn Công nghệ

Học sinh vào link sau để ôn tập: http://bit.ly/ontapCN10

MÔN

BÀI/ NỘI DUNG TỰ HỌC

HƯỚNG DẪN CỦA GV

YÊU CẦU CỦA GV

TÀI LIỆU HỌC TẬP

GHI CHÚ

CÔNG NGHỆ

Bài mở đầu

HS đọc SGK bài 49, Công nghệ 10.

 

HS biết các khái niệm liên quan đến kinh doanh, doanh nghiệp và công ty

Sách giáo khoa.

 

Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

 

HS đọc SGK bài 50, Công nghệ 10.

 

HS biết tổ chức kinh doanh hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ

Sách giáo khoa.

 

Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

 

HS đọc SGK bài 51, Công nghệ 10.

HS biết căn cứ xác định và các bước lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

Sách giáo khoa.

 

Môn Anh văn

Học sinh vào link sau để xem đáp án ôn tập đợt 1 http://www.thpt-lehongphong-tphcm.edu.vn/vi/system/files/2032020/anh-_khoi_10_-_key_answers.pdf

 

File đính kèm: 

Đính kèmDung lượng
anh-_khoi_10_-_key_answers.pdf639.89 KB

Các tin khác: