Thao giảng tổ tiếng Anh: "Unit 6: Smart time 10" - cô Huỳnh Anh Thư

Thứ sáu, 05/03/2021

Vào ngày thứ Sáu, 05/03/2021, tiết Thao giảng của Cô Huỳnh Anh Thư tại lớp 10CH1 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chủ đề bài học là Unit 6: Special Days, sách Smart Time 10, kĩ năng Reading. Các em học sinh đã có cơ hội tìm hiểu về các nền văn hoá thông qua những hoạt động lễ hội đặc trưng.

Sau đây là một số hình ảnh và tư liệu liên quan:

 

(Link) https://www.youtube.com/watch?v=VszHzxmqOCM&t=33s

 

(Link) https://www.youtube.com/watch?v=G_OMxvhc358

 

(Link) https://www.youtube.com/watch?v=MiYoRV5w1b8

Các tin khác: