Sinh hoạt chuyên môn Tổ tiếng Anh: Nghiên cứu bài học

Thứ tư, 02/11/2022

Unit 2 Smart Time 11 – Cô Đặng Phương Linh – Thầy Nguyễn Hoàng Minh Triết

      Trong buổi họp Tổ Chuyên môn ngày 07/10/2022, Tổ Tiếng Anh thống nhất chọn đề tài Sinh hoạt chuyên môn – Nghiên cứu bài học: phần CLIL History, Unit 2 sách Smart Time 11.

       Vào ngày 21/10/2022, tiết Thao giảng – Dạy minh họa lần 1 của Cô Đặng Phương Linh đã được triển khai ở lớp 11CH1. Trong buổi họp Tổ cùng ngày, các Giáo viên Tổ Tiếng Anh đã đóng góp ý kiến và rút kinh nghiệm sau tiết dạy của Cô Linh.

       Vào ngày 02/11/2022, Thầy Nguyễn Hoàng Minh Triết đã thực hiện tiết Dạy minh họa lần 2 với lớp 11CH2. Tiết dạy đã có những điều chỉnh dựa trên ý kiến đóng góp cho tiết Dạy minh họa lần 1 và thành công tốt đẹp. Buổi họp Tổ Tiếng Anh ngày 11/11/2022 đã tiến hành việc thảo luận rút kinh nghiệm tổng kết lần 2 sau tiết dạy của Thầy Triết.

       Thông qua bài học, học sinh có cơ hội tìm hiểu một số sự kiện lịch sử ở Mỹ và Anh (những thảm họa hỏa hoạn), củng cố vốn từ vựng, đồng thời rèn luyện kĩ năng Đọc và Nói. Điều này góp phần giúp các em hiểu thêm về văn hoá, lịch sử những đất nước nói Tiếng Anh, cũng như liên hệ với bối cảnh Việt Nam, tích hợp các kiến thức, kĩ năng để phát triển năng lực toàn diện. Cuối tiết học, mỗi nhóm học sinh được giao nhiệm vụ học tập về nhà: Thiết kế 1 Poster về các biện pháp an toàn khi gặp hỏa hoạn – một vấn đề mang tính thời sự ở Việt Nam.

       Sau đây là một số hình ảnh 2 tiết dạy minh họa:

 

Hình ảnh các sản phẩm của học sinh lớp 11CH1 và 11CH2:

Các tin khác: