Thao giảng Tổ Tiếng Anh – Unit 7 Friends Global 10 – Thầy Nguyễn Hoàng Minh Triết

Thứ sáu, 17/03/2023

Thao giảng Tổ Tiếng Anh – Unit 7 Friends Global 10 Thầy Nguyễn Hoàng Minh Triết

       Vào ngày Thứ Sáu, 17/03/2023, tiết Thao giảng của Thầy Nguyễn Hoàng Minh Triết tại lớp 10CV2 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chủ đề bài học là Unit 7: Tourism, sách Friends Global 10, phần tích hợp Culture (Văn hoá).

       Thông qua những nhiệm vụ học tập vô cùng gần gũi và lí thú, học sinh có cơ hội tìm hiểu một số danh lam thắng cảnh ở Việt Nam, củng cố vốn từ vựng, đồng thời rèn luyện 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. Điều này góp phần giúp các em hiểu thêm về văn hoá, địa lí đất nước ta, cũng như tích hợp các kiến thức, kĩ năng để phát triển năng lực toàn diện.

Sau đây là một số hình ảnh tiết thao giảng:

Các tin khác: