Thao giảng Tổ Tiếng Anh – Unit 7 Smart Time 11 – Cô Bùi Thị Ngọc Huyền

Thứ sáu, 03/03/2023

Thao giảng Tổ Tiếng Anh – Unit 7 Smart Time 11 – Cô Bùi Thị Ngọc Huyền

      Vào ngày Thứ Sáu, 03/03/2023, tiết Thao giảng của Cô Bùi Thị Ngọc Huyền tại lớp 11CT2 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chủ đề bài học là Unit 7: Global Issues, phần Grammar (Ngữ pháp).

       Thông qua bài học, học sinh có cơ hội củng cố và nâng cao vốn kiến thức Ngữ pháp về Modal Verbs (Động từ khiếm khuyết). Bên cạnh đó, các em còn được tạo điều kiện áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế với các nhiệm vụ học tập đầy lí thú và bổ ích.

Sau đây là một số hình ảnh tiết thao giảng:

Các tin khác: