Thao giảng Tổ Tiếng Anh-Unit 2 Smart Time 11-Cô Đặng Phương Linh

Thứ sáu, 21/10/2022

       Vào ngày Thứ Sáu, 21/10/2022, tiết Thao giảng của Cô Đặng Phương Linh tại lớp 11CH1 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chủ đề bài học là Unit 2: Nature’s Fury, sách Smart Time 11, phần tích hợp CLIL.

Thông qua bài học, học sinh có cơ hội tìm hiểu một số sự kiện lịch sử ở Mỹ và Anh, củng cố vốn từ vựng, đồng thời rèn luyện kĩ năng Đọc và Nói. Điều này góp phần giúp các em hiểu thêm về văn hoá, lịch sử những đất nước nói Tiếng Anh, cũng như tích hợp các kiến thức, kĩ năng để phát triển năng lực toàn diện.

Sau đây là một số hình ảnh tiết thao giảng:

Các tin khác: