Thao giảng tổ tiếng Anh-Unit 6 Smart Time 12-Cô Vũ Mỹ Lan

Thứ sáu, 22/04/2022

       Vào ngày Thứ Sáu, 22/04/2022, tiết Thao giảng của Cô Vũ Mỹ Lan tại lớp 12CTIN-A đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chủ đề bài học là Unit 6: Don’t Be Afraid, sách Smart Time 12, phần ôn tập tổng hợp Progress Check.

Thông qua bài học, các em học sinh có cơ hội tìm hiểu về một số vấn đề tâm lí gần gũi, củng cố vốn từ vựng, đồng thời rèn luyện kĩ năng Nghe và Nói.

Sau đây là một số hình ảnh tiết thao giảng:

Các tin khác: