Thao giảng tổ tiếng Anh-Unit 6 Smart Time 12-Thầy Lê Minh Châu

Thứ sáu, 22/04/2022

       Vào ngày thứ Sáu, 22/04/2022, tiết thao giảng của Thầy Lê Minh Châu tại lớp 12CL1 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chủ đề bài học là Unit 6: Don’t Be Afraid, sách Smart Time 12, kĩ năng Reading.

Tiết học giúp các em học sinh tìm hiểu về những vấn đề tâm lí gần gũi, trau dồi vốn từ vựng, đồng thời rèn luyện kĩ năng Đọc.

Sau đây là một số hình ảnh tiết thao giảng:

 

 

Các tin khác: