Thao giảng tổ tiếng Anh: "Unit 7: Smart time 10" - thầy Trần Hoàng Minh Tiến

Thứ sáu, 09/04/2021

Vào ngày thứ Sáu, 09/04/2021, Thầy Trần Hoàng Minh Tiến đã tiến hành tiết Thao giảng tại lớp 10CA3. Chủ đề bài học là Unit 7: Mother Earth, sách Smart Time 10, bổ trợ kĩ năng Reading và Listening. Những hoạt động học tập bổ ích đã giúp trang bị cho học sinh các kiến thức về nhựa và rác thải nhựa, từ đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của các em.

Sau đây là một số hình ảnh và tư liệu của buổi học:

(Link) https://drive.google.com/file/d/1wN-ak65eS7rUuoHc5UUFZ4-kYQWEq-PN/view?usp=sharing

Các tin khác: