Tổ Ngữ văn

Tổ Ngữ văn

(từ trái qua phải)

STT

HỌ và TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thành Luân

Giáo viên

2

Lâm Hoàng Phúc

Giáo viên

3

Lê Thị Phương Thùy

Giáo viên

4

Phạm Thị Thanh Nga

Giáo viên

5

Trần Thị Liễu

Tổ trưởng Công đoàn

6

Võ Thị Thu Hà

Giáo viên

7

Nguyễn Thanh Hà

Giáo viên

8

Nguyễn Minh Huy

Giáo viên

9

Trần Hoài Thanh

Giáo viên

10

Trần Nghi Dung

Giáo viên

11

Bùi Thị Thu Hằng

Giáo viên

12

Phan Thị Mai Ly

Giáo viên

13

Nguyễn Thị Ái Vân

Tổ trưởng Chuyên môn

14

Trần Thị Ngọc Phượng

Giáo viên

15

Trần Thị Kim Hạnh

Giáo viên

16

Đặng Trần Kim Liên

Giáo viên

17

Kiều Mỹ Lan

Giáo viên

Các tin khác: