Tổ Vật lý

TỔ VẬT LÝ

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Phạm Vì Dân

Tổ trưởng

2

Bùi Tuyết An

Giáo viên

3

Trần Tấn Phú

Giáo viên

4

Đào Thị Phương Tâm

Giáo viên

5

Lê Thịnh

Giáo viên

6

Nguyễn Thị Thu Nga

Giáo viên

7

Trần Thị Đông Hà

Giáo viên

8

Nguyễn Thị Ngọc Loan

Tổ phó

9

Đoàn Duy Hải

Giáo viên

10

Phạm Thị Ngọc Phương

Giáo viên

11

Lương Văn Lĩnh

Giáo viên

12

Trần Hồng Nghĩa

Giáo viên

13

Võ Mạnh Hùng

Giáo viên

14

Trần Nguyễn Nam Bình

Giáo viên

 

Các tin khác: