Tổ Hóa học

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Lê Quỳnh Liên

Tổ trưởng

2

Nguyễn Bùi Ngọc Quý

Tổ phó

3

Bùi Phương Trinh

Giáo viên

4

Nguyễn Phú Đức

Giáo viên

5

Nguyễn Hoàng Hạ

Giáo viên

6

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Giáo viên

7

Trần Bảo Ngọc

Giáo viên

8

Vũ Thị Hải Yến

Giáo viên

9

Trần Thị Huyền Trang

Giáo viên

10

Nguyễn Ngọc Phương Anh

Giáo viên

11

Nguyễn Ngọc Tú

Giáo viên

12

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giáo viên

13

Hoàng Thị Mỹ Linh

Giáo viên

Các tin khác: