Tổ Sinh học

TỔ SINH HỌC

(từ trái qua phải)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Võ Thanh Bình

Giáo viên

2

Nguyễn Đặng Thành An

Giáo viên

3

Đỗ Ngọc Mai Khanh

Giáo viên

4

Võ Thị Thu Hương

Giáo viên

5

Uông Thị Lệ Giang

Tổ trưởng Công đoàn

6

Lý Thị Bích Nhung

Tổ trưởng Chuyên môn

7

Lê Thị Bích Thủy

Giáo viên

8

Phan Thị Kiều Chinh

Giáo viên

9

Lại Thị Phương Ánh

Giáo viên

10

Đỗ Hoàng Hùng

Giáo viên

 

 

Các tin khác: