Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

Cô Phạm Thị Bé Hiền - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

 

Cô Trương Thị Lệ Hà - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

 

Cô Bùi Thị Bảo Ngọc - Chi Uỷ viên, Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

 

Thầy Trần Bảo Ngọc - Chi Uỷ viên, Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Các tin khác: