Tổ Pháp - Trung - Nhật

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG PHÁP - TRUNG - NHẬT

(từ trái qua phải)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Vũ Hoàng Yến Nhi

Giáo viên

2

Trần Thị Trung Anh

Giáo viên

3

Đinh Hoàng Bảo Châu

Giáo viên

4

Huỳnh Ngọc Phương

Tổ trưởng Chuyên môn

5

Nguyễn Quốc Cường

Tổ trưởng Chuyên môn

6

Phạm Huỳnh Anh Việt

Giáo viên

7

Hà Duy Lộc

Tổ trưởng Công đoàn

8

Lê Quốc Trí

Giáo viên

 

Các tin khác: