Tổ Giáo dục Công dân

DANH SÁCH TỔ GIÁO DỤC CÔNG DÂN

(từ trái qua phải)

STT

HỌ và TÊN

CHỨC VỤ

1

Võ Thị Kim Thoa

Tổ trưởng Công đoàn

2

Nguyễn Thị Minh Nhi

Giáo viên

3

Nguyễn Thị Bích Huyền 

Tổ trưởng Chuyên môn

4

Lê Ngọc Hân

Nhân viên Tâm lý

5

Nguyễn Hữu Nghĩa

Giáo viên

 

 

 

 

Các tin khác: