Thuyết trình dự án "Găng tay chuyển ngữ dành cho người khiếm thính" tại hội nghị FPT Techday 2017