Giới thiệu Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2023

Thứ hai, 28/11/2022

       Sáng ngày 28/11/2022, trong buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần đã diễn ra buổi giới thiệu Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2023 và trao giải một số phong trào diễn ra trong tuần qua.

Chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2023

 

Kết quả hoạt động ngoại khóa Gala English dành cho khối 10 của tổ bộ môn Tiếng Anh

 

Học sinh đạt giải Hội thao Quốc tế Pháp ngữ

ITC - lehongphong.edu.vn

Các tin khác: