Tài liệu hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng

I. CÁC QUY ĐỊNH VÀ LƯU Ý (trích tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển)

Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để điều chỉnh NVĐKXT trực tuyến tại địa chỉ: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ và làm theo hướng dẫn tại mục III. Lưu ý:

- Thí sinh chỉ được điều chỉnh NVĐKXT trực tuyến và có 03 lần điều chỉnh trong thời gian từ 8 giờ 00 ngày 29/8 đến 17 giờ 00 ngày 05/9.

- Tổng số NVĐKXT sau khi điều chỉnh không lớn hơn số NVĐKXT đã đăng ký ban đầu khi đăng ký dự thi. 

- Thí sinh KHÔNG tự điều chỉnh được ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng.

- Mật khẩu để đăng nhập Hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi, trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp thì dùng mật khẩu đã thay đổi. Thí sinh tự chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu Hệ thống của mình.

- Nếu thí sinh quên mật khẩu thì đến ĐTN để xin cấp lại.

- Nếu thí sinh chưa khai số điện thoại hoặc đổi số điện thoại thì khi đăng nhập vào Hệ thống để điều chỉnh NVĐKXT có thể khai báo lại.

- Thí sinh muốn tăng số lượng NVĐKXT so với đăng ký ban đầu hoặc/và có điều chỉnh ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng phải điều chỉnh bằng phiếu và thực hiện tại ĐTN.

II. CẮC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

1. Công văn 3567/BGDĐT-GDĐH về việc tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021: xem tại đây

2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến: xem tại đây

3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (dành cho thí sinh và điểm tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh ĐKXT bằng Phiếu điều chỉnh ĐKXT): xem tại đây

4. Phiếu điều chỉnh nguyện vọng: đính kèm

File đính kèm: 

Đính kèmDung lượng
phieu_dieu_chinh_nguyen_vong_2021-2022.pdf0 byte

Tác giả bài viết: 

Phòng Học vụ

Các tin khác: