Danh sách trúng truyển vào lớp 10 Chuyên, Không chuyên, Tích hợp