Thông báo về việc đăng ký nhập học và nộp hồ sơ lớp 10 chương trình song ngữ tiếng Pháp năm học 2021 - 2022