Thông báo về việc nhận đơn chấm phúc khảo tuyển sinh lớp 10 năm học 2014-2015

Thứ năm, 03/07/2014

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong sẽ nhận đơn phúc khảo cho học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở tại các tỉnh. Đối với học sinh tốt nghiệp THCS tại Thành phố Hồ Chí Minh thì về trường THCS làm đơn phúc khảo.

          Nơi nhận đơn, và nộp đơn tại phòng Giáo Vụ trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.

          Thời gian: từ 07h00 ngày 03/07 đến 16g00 ngày 07/07/2014.         

                                                TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2014.

                                                                             BAN GIÁM HIỆU

Các tin khác: