Thông báo về danh sách kết quả dự thi Vòng 1 và nhân đơn phúc khảo bài thi Vòng 1 của kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

Thứ hai, 15/08/2022
Thông báo
về danh sách kết quả dự thi Vòng 1 và nhận đơn phúc khảo bài thi Vòng 1
của kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023
Link Danh sách kết quả dự thi Vòng 1: https://drive.google.com/file/d/1dCixcOiCTdVNSzoBcVIToI6i7R_yMESv/view?u...
Link Mẫu đơn phúc khảo: https://docs.google.com/document/d/1U2G7nrcPFnrqGLX5pmgbcRviQwaDdC_C/edi...
 
Tác giả bài viết: 
ITC - lehongphong.edu.vn

Các tin khác: