Thông báo Về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 của kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

Thứ năm, 11/08/2022
Thông báo
Về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1
của kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023
 
 
Link danh sách:
https://drive.google.com/file/d/1aZijhYMOj2mLOu4OerJZHVBdgBll5vdn/view?u...
 
Tác giả bài viết: 
ITC - lehongphong.edu.vn

Các tin khác: