Thông báo về tuyển dụng viên chức của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2022-2023

Thứ hai, 11/07/2022

Link thông báo:
https://drive.google.com/file/d/1wmy3mz7MGQeXJThyEQk5TK1cOvYOOJ1u/view?u...
 
Phụ lục chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học:
https://drive.google.com/file/d/175RCIQaAJaLARQHp8CBI5ZBNzv7C2VQf/view?u...
 
Link đăng kí thông tin ứng viên:
https://bit.ly/tdlhp22-23
Tác giả bài viết: 
ITC - lehongphong.edu.vn

Các tin khác:

Trang