Thao giảng tổ Sinh

Thứ sáu, 25/11/2022

   Theo phân phối chương trình năm học 2022-2023 và kế hoạch của tổ, ngày 25/11/2022, thầy Nguyễn Đặng Thành An, cô Uông Thị Lệ Giang, cô Võ Thị Thu Hương tổ Sinh học dạy bài: "Sự chuyển hóa năng lượng và enzyme" theo phương pháp dạy học theo hướng nghiên cứu bài học vào tiết 2, 3 ở lớp 10TH1. Trong tiết học, học sinh thảo luận, làm thí nghiệm, học sinh đi theo từng trạm bằng cách nhận câu hỏi thông qua mã QR của từng nhóm, thảo luận trả lời câu hỏi để thực hiện các yêu cầu của giáo viên nhằm nắm vững kiến thức bài học. Sau đây là một số hình ảnh buổi học:

 

Tác giả: C.Nhung – C.Hương – T.Bình

Các tin khác: