Thao giảng tổ Sinh: Tế bào nhân sơ

Thứ sáu, 24/12/2021

Theo phân phối chương trình năm học 2021-2022 và kế hoạch của tổ, ngày 5/11/2021, cô Uông Thị Lệ Giang tổ Sinh học dạy bài: "Tế bào nhân sơ" ở lớp 10CT1. Sau đây là một số hình ảnh buổi học:

C.Nhung - T.Bình

Các tin khác: