Dự án “Làm giàu không khó …. mà là rất khhhhhó” - phần 2: Tạo lập doanh nghiệp - Cô Uông Thị Lệ Giang

Thứ hai, 23/05/2022

Theo phân phối chương trình năm học 2021-2022 và kế hoạch của tổ, tháng 3/2022, cô Uông Thị Lệ Giang tổ Sinh – Công nghệ hướng dẫn học sinh lớp 10CT1, 10CS, 10CTr-N thực hiện dự án “Làm giàu không khó …. mà là rất khhhhhó” - phần 2: Tạo lập doanh nghiệp. Theo phương pháp dạy học dự án, học sinh thực hiện sản phẩm, quảng cáo và bán sản phẩm của nhóm trên trang facebook, instagram,.... như là một doanh nghiệp, sau đó tổng kết thu chi, rút kinh nghiệm và báo cáo dự án tại lớp. Dưới đây là một số hình ảnh của dự án:

Giáo viên hướng dẫn dự án

Các trang facebook quảng cáo giới thiệu sản phẩm của học sinh

Học sinh trình bày trước lớp về dự án kinh doanh của nhóm

Tác giả: C.Nhung, C.Giang, T.Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác: