Ngoại khóa tổ Sinh học: Tiết học ngoài nhà trường tại Thảo Cầm Viên năm học 2022 - 2023

Thứ tư, 28/09/2022

    Theo tinh thần đổi mới trong hoạt động dạy và học, tăng cường hoạt động trải nghiệm của học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất đạo đức người học đồng thời đổi mới hình thức kiểm tra – đánh giá học sinh, sáng ngày 28/9/2022, tổ Sinh học tổ chức tiết học ngoài nhà trường tại Thảo Cầm Viên cho học sinh khối 10 nhằm giáo dục cho học sinh bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường. Dưới đây là một số hình ảnh về buổi học thú vị này:

Một phần của nội dung bài học

 

 

 

 

Tác giả: C.Nhung – C.Hương – T.Bình

Các tin khác: