Thao giảng tổ Sinh

Thứ ba, 04/04/2023

     Theo phân phối chương trình năm học 2022-2023 và kế hoạch của tổ, tiết 2 - 3 sáng ngày 31/3/2023, thầy Đỗ Hoàng Hùng tổ Sinh học dạy bài: "Xây dựng mô hình cấu trúc virus " theo phương pháp dạy học STEM ở lớp 10 CS. Trong tiết học, học sinh vận dụng kiến thức về cấu trúc phổ biến của một số hạt virus và xây dựng mô hình của các cấu trúc này. Sau đây là một số hình ảnh buổi học:

 

 

Tác giả: C.Nhung - C.Hương - C.Ánh - T.Bình

Các tin khác: