Thao giảng tổ Sinh: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Thứ sáu, 24/12/2021

Theo phân phối chương trình năm học 2021-2022 và kế hoạch của tổ, ngày 10/12/2021, thầy Nguyễn Đặng Thành An tổ Sinh học dạy bài: "Vận chuyển các chất qua màng sinh chất" ở lớp 10CH1-CH2. Sau đây là một số hình ảnh buổi học:

C.Nhung - T.Bình

Các tin khác: