Sinh hoạt chuyên môn cấp Thành phố - Tiếng Trung

Vào ngày 17 tháng 11 năm 2023, tổ tiếng Trung đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề "Nghiên cứu phương pháp ghi nhớ và học tốt chữ Hán" với phần trình bày của thầy Hà Duy Lộc và sự hiện diện của chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các thầy cô đang giảng dạy bộ môn tiếng Trung từ các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sau đây là một số hình ảnh của buổi báo cáo :

Các tin khác: