Sinh hoạt tổ chuyên môn Pháp-Trung-Nhật

Theo phân phối chương trình năm học 2022-2023 và kế hoạch của tổ chuyên môn, ngày 25/11/2022 tổ Pháp-Trung-Nhật đã tổ chức buổi Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học với tiết dạy minh hoạ của thầy Nguyễn Nhựt Chí Bảo tại lớp 10CP với bài học «On écrit sur les murs ».

Buổi học đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều hoạt động đa dạng : nghe bài hát, tìm hiểu về lịch sử ra đời của bài hát nổi tiếng, trình bày thể loại nhạc, bài hát yêu thích…

Sau đây là một số hình ảnh tiết học :

Các tin khác: