Hướng dẫn tổng hợp ý kiến văn kiện đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X - cấp tổ

1. Tổng hợp ý kiến theo mẫu đính kèm (yêu cầu: ngắn gọn, xúc tích, cụ thể)
2. Các anh chị có thể nhận bài thu hoạch của tổ viên tại Văn phòng hoặc từ file của mọi người.
3. Nộp file tổng hợp cho Thầy Báu, theo địa chỉ email: baulhp@yahoo.com
4. Hạn chót nộp: ngày 2/10/2015

File đính kèm: 

Đính kèmDung lượng
baocaothaoluan_daihoix.docx14.45 KB

Các tin khác: