Hưởng ứng phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.