Hội thao công đoàn ngành Giáo dục TP.HCM "Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11"