Thông báo v/v hướng dẫn đăng ký mã đăng nhập bán trú dành cho học sinh khối 10 năm học 2022-2023

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN

ĐĂNG KÝ MÃ ĐĂNG NHẬP BÁN TRÚ DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 10

NĂM HỌC 2022 - 2023

Năm học 2022-2023 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có tổ chức hoạt động bán trú dành cho học sinh có nhu cầu tham gia bán trú tại trường. Ban quản lý bán trú hướng dẫn nội dung đăng ký bán trú cho học sinh khối 10 như sau:

1. Thông tin chung về hoạt động bán trú của trường

- Học sinh tham gia bán trú trên tinh thần tự nguyện và phải có trách nhiệm thực hiện các qui định bán trú.

- Hoạt động bán trú của trường có hai hình thức sau:

  • Ăn trưa và nghỉ trưa;
  • Không ăn trưa và chỉ nghỉ trưa.

- Khi tham gia bán trú, học sinh sẽ được nhận thẻ bán trú theo tháng. Học sinh phải xuất trình thẻ này khi tham gia các hoạt động bán trú, chỉ sử dụng thẻ cho những ngày đã đăng ký trước.

- Học sinh đăng ký nghỉ trưa bán trú sẽ được phát 1 áo gối để sử dụng riêng, học sinh giữ và mang theo mỗi ngày để sử dụng.

- Các thông tin về hoạt động bán trú được đăng trên trang web của trường: www.lehongphong.edu.vn, mục Phòng Ban/ Bán trú. Mọi thắc mắc về hoạt động bán trú, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0283.833.5986 (Sáng từ 8g00 đến 10g00, Chiều từ 13g30 đến 16g00).

- Hoạt động đăng ký bán trú sẽ được thực hiện vào mỗi tháng. Học sinh cần có mã đăng nhập để thực hiện đăng ký.

Lưu ý: Học sinh cần đọc kỹ nội quy bán trú được đăng trên trang web trường khi tham gia hoạt động bán trú tại trường.

2. Hướng dẫn đăng ký mã đăng nhập bán trú

- Mỗi học sinh được cấp 01 mã đăng nhập bán trú và phải bảo mật mã đăng nhập của cá nhân để sử dụng đăng ký bán trú trong suốt các năm học tại trường.

- Đối với học sinh khối 10 năm học 2022-2023, để có mã đăng nhập bán trú học sinh cần đăng ký nhận mã đăng nhập theo đường link sau đây và làm theo hướng dẫn: https://forms.gle/BUYiMgV82hCYmDCV7

- Thời gian đăng ký nhận mã đăng nhập: từ ngày 08/8/2022 đến hết ngày 12/8/2022.

Lưu ý:

  • Học sinh phải chịu trách nhiệm khi đăng ký thông tin. Trường hợp giả mạo thông tin của người khác, học sinh sẽ bị xử lý theo nội quy của nhà trường.
  • Mỗi học sinh chỉ dùng 01 tài khoản để đăng ký nhận mã đăng nhập bán trú.
  • Mã đăng nhập bán trú sẽ được nhà trường gửi về tin nhắn cho học sinh, dự kiến trước ngày 16/8/2022.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Bảo Ngọc

Tác giả bài viết: 

BQLBT

Các tin khác: