Hướng dẫn v/v hủy suất ăn trưa bán trú theo ngày

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2023

 HƯỚNG DẪN 

V/V HỦY SUẤT ĂN BÁN TRÚ THEO NGÀY

Dựa trên nhu cầu của học sinh về việc hủy suất ăn trưa bán trú theo ngày, ban quản lý bán trú ra hướng dẫn cách hủy suất ăn trưa bán trú cụ thể như sau:

  • Bước 1: Truy cập vào website nhà trường: http://www.thpt-lehongphong-tphcm.edu.vn
  • Bước 2: Bên phải, tại trang chủ xuất hiện mục Nội quy bán trú. Nhấp vào mục Nội quy bán trú.
  • Bước 3: Tại mục V điều 2 của Nội quy bán trú là đường link hủy suất ăn hằng ngày. Học sinh truy cập vào đường link của khối lớp và tiến hành đăng ký hủy suất ăn.

Lưu ý:

  • Hình thức hủy suất ăn: online, qua đường link.
  • Thời gian hủy suất ăn: từ 16g00 của ngày hôm trước đến 08g00 của ngày muốn hủy suất ăn.

​Trân trọng!

Các tin khác: