Thông báo đăng ký nhu cầu xe đưa đón năm học 2023-2024 (Dành cho học sinh khối 11 và khối 12)

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

TỔ GIÁM THỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                           Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ NHU CẦU XE ĐƯA ĐÓN NĂM HỌC 2023-2024

(Dành cho học sinh khối 11 và khối 12)

Năm học 2023-2024, Nhà trường phối hợp cùng Hợp tác xã Vận tải và Du lịch Thanh Sơn sẽ tổ chức dịch vụ xe đưa đón cho học sinh khối 11 và khối 12.

Học sinh/ phụ huynh có nhu cầu tham gia, vui lòng đăng ký theo đường link đính kèm bên dưới:

Thời gian đăng ký: Từ 17/7/2023 đến hết 20/7/2023.

Rất mong sự hợp tác tích cực của học sinh và quý phụ huynh. Cảm ơn!

 

DUYỆT CỦA BGH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TRẦN BẢO NGỌC

TỔ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

HUỲNH XUÂN THÀNH

File đính kèm: 

Đính kèmDung lượng
tb_dk_xe_dua_don_23-24.pdf181.28 KB

Các tin khác: